فرآیند درخواست انجام آزمون کولرهای گازی:

متقاضیان انجام آزمون کولر های گازی میبایست فرم درخواست انجام آزمون را در سر برگ رسمی خود درج و پس از مهر و امضاء مجاز، از طریق فکس (22907576-021) و یا ایمیل ( آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید ) به این شرکت ارسال و پس از اخذ تاییدیه فکس، هماهنگی لازم را جهت ارسال اصل نامه به همراه نمونه کولر مورد نظر به آدرس کارخانه بعمل آورند. لازم به ذکر است که آزمایشگاه مطابق استاندارد ملی ایران و بر طبق شرایط آب و هوائی قید شده بر روی برچسب مشخصات فنی الصاق شده به بدنه کولر اقدام به انجام آزمون می نماید و در صورت نامشخص بودن اطلاعات درج شده بر روی برچسب، و یا ذکر چندین شرایط آب و هوائی ، تست تعیین ظرفیت در سخت ترین شرایط آب و هوایی انجام خواهد شد.(برای دریافت فرم درخواست انجام آزمون بر روی لینک زیر کلیک کنید.)

دریافت فرم درخواست انجام آزمون

نکات قابل توجه:

  • • چنانچه متقاضی محترم تقاضای انجام آزمون خاصی را مد نظر داشته باشد ، بایستی در فرم درخواست انجام آزمون و در بخش توضیحات تکمیلی مربوط به هر دستگاه کولر ، تقاضای خود را بطور مشروح قید نماید( مثلاً صرفا آزمون تعیین رده انرژی انجام پذیرد) که در اینصورت انجام آزمون صرفا در شرایط مورد تقاضا صورت خواهد پذیرفت.

  • • نتیجه آزمون پس از تسویه صورتحساب مربوطه، از طریق پست سفارشی به مرجع درخواست کننده آزمون ارسال خواهد شد ، چنانچه تحویل پاسخ به شخص خاصی مد نظر باشد بایستی در فرم درخواست آزمون آدرس و نام گیرنده نتیجه آزمون اعلام گردد.